Nové dopravné značky

01.02.2011 00:00

 

Nové dopravné značky

V zbierke zákonov vyšla novelizácia vyhlášky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novelou č. 130/2010 Z.z. sa do vyhlášky zakomponovali novinky, ktoré súvisia so spoplatnením časti cestnej siete. Týkajú sa výlučne dopravných značiek.

Dopravné značky spoplatnených ciest
 

Na označovanie začiatkov a koncov úsekov ciest, ktoré podliehajú úhrade sa používajú nové dopravné značky. Prvé dve sa týkajú elektronického mýta a zvyšné zas povinnosťou mať diaľničnú nálepku.

01.jpg

Spoplatnené cesty sú všeobecne označované ďalšou dopravnou značkou. Všimnite si, že nálepka sa týka diaľníc a rýchlostných ciest, ale mýto sa týka aj ciest prvej triedy.

02.jpg

Aby ste trafili k miestu, kde sa predávajú diaľničné nálepky alebo k predajnému miestu elektronického mýta, na to slúžia dopravné značky, ktorých text je uvedený v troch jazykoch.

03.jpg

Nové návestia
 

Zmeny nastali aj v návestiach. Rozdiel oproti predchádzajúcemu stavu je v tom, že ak nejde o tabuľu označujúcu konkrétny výjazd, malá tabuľka o výjazde tam nie je.

04.jpg 05.jpg
stará verzia nová verzia

Podobné zmeny nastali aj na tabuliach odkazujúcich na inú ako diaľničnú sieť. Pokiaľ ide o smerovanie s cieľom aj mimo siete diaľníc, tak je doplnená o kilometrovník výjazdu.

07.jpg stará
verzia
08.jpg nová
verzia

Zmeny v dodatkových tabuľkách
 

Zmeny neobišli ani dodatkové tabuľky. Novinkou je používanie symbolu pre menší, rovný a väčší na tabuľkách označujúce hmotnosť. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.

09.jpg