Novinky

Nové dopravné značky

01.02.2011 00:00
  Nové dopravné značky V zbierke zákonov vyšla novelizácia vyhlášky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelou č. 130/2010 Z.z. sa do vyhlášky zakomponovali novinky, ktoré súvisia so spoplatnením časti cestnej siete. Týkajú sa...